Materiały do pobrania

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Formularz zgłoszeniowy do Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Regulamin Olimpiady Innowacji Technicznych

Formularz zgłoszeniowy do Olimpiady Innowacji Technicznych

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do konkursu "Chełmski Patent"