Kontakt

"RKTiR" Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne

ul. Jedność 45a

22-100 Chełmtel. 082 565 59 26

www.rktir-chelm.com.pl

biuro@rktir-chelm.com.plDyrektor Biura - Witold Połajdowicz - tel. (0) 509 531 959

Prezes Zarzadu - Ryszard Bajkowski - mail: prezes@rktir-chelm.com.pl


Mapka dojazdu


Organ założycielski: Sąd Rejonowy w Lublinie KRS Nr 0000048584

Forma prawna: Stowarzyszenie

NIP: 563-10-32-503 

Regon: 001001102

Nr rachunku bankowego: 05 1930 1725 2008 3016 8538 0001