Aktualności

[1 grudnia 2011]

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych regionu chełmskiego do wzięcia udziału w kolejnych edycjach olimpiad organizowanych w roku 2012: Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, oraz Olimpiada Innowacji Technicznych.

Regulaminy Olimpiad oraz karty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Materiały do pobrania

[10 lutego 2011]

Informujemy, iż zostaliśmy upoważnieni przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie do organizacji w Chełmie II edycji bezpłatnych warsztatów w ramach projektu "Ochrona własności przemysłowej - klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw".

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zainteresowane sprawami ochrony własności przemysłowej w swoich Firmach. Uczestnicy warsztatów otrzymają wiele promocyjnych materiałów do prowadzenia działalności innowacyjnej.

Warsztaty odbedą się w dniu 2 kwietnia br. w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o pobranie zgłoszenia, które po wypełnieniu należy przesłać na adres Biura: "RKTiR" Stowarzyszenie Edukacyjno - Techniczne w Chełmie, ul. Jedność 45a, 22-100 Chełm, lub na adres e-mail: biuro@rktir-chelm.com.pl w terminie do 28 lutego br.

Po potwierdzeniu udziału w warsztatach przekażemy Państwu dalsze informacje o programie szkolenia.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Pan Witold Połajdowicz - Dyrektor Biura RKTiR - tel. (0) 509 531 959.


[20 października 2010]

Informujemy, iż zostaliśmy upoważnieni przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie do organizacji w Chełmie bezpłatnych warsztatów w ramach projektu "Ochrona własności przemysłowej - klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw".

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zainteresowane sprawami ochrony własności przemysłowej w swoich Firmach. Uczestnicy warsztatów otrzymają wiele promocyjnych materiałów do prowadzenia działalności innowacyjnej.

Warsztaty odbedą się w dniu 27 listopada br. w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o pobranie zgłoszenia, które po wypełnieniu należy przesłać na adres Biura: "RKTiR" Stowarzyszenie Edukacyjno - Techniczne w Chełmie, ul. Jedność 45a, 22-100 Chełm, lub na adres e-mail: biuro@rktir-chelm.com.pl w terminie do 30 października br.

Po potwierdzeniu udziału w warsztatach przekażemy Państwu dalsze informacje o programie szkolenia.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Pan Witold Połajdowicz - Dyrektor Biura RKTiR - tel. (0) 509 531 959.


[04 czerwca 2010]

W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbył się Ogólnopolski Finał XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Organizatorem Olimpiady był Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, który w Chełmie reprezentowany jest przez RKTiR Stowarzyszenie Edukacyjno - Techniczne.

W finale brały udział 24 trzyosobowe drużyny z całej Polski. Najlepszą okazała się drużyna z Rzeszowa. Drużyna Zespołu Szkół Budowlaych w Chełmie w składzie: Zuzanna Mitek, Aneta Lewczuk i Aleksandra Szewc zajęła VIII miejsce Drużyna gospodarzy - Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie w składzie: Kamil Chomiak, Konrad Gajewski i Pitr Stefański zajęła w tych zmaganiach piętnaste miejsce.

15 najlepszych uczestników Olimpiady rywalizowało w ścisłym finale o jak najlepsze miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Reprezentant Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie Piotr Stefański zajął zaszczytne 8 miejsce. Uczniowie przygotowywali się do Olimpiady pod kierunkiem Pani Elżbiety Lipskiej .

Poza rywalizacją w Olimpiadzie uczestnicy mieli zapewnione atrakcje polegające na zwiedzaniu Chełma pierwszego dnia, a w drugim dniu zorganizowana była wycieczka do Włodawy połączona z kolacją przy grillu.

Podczas uroczystego podsumowania Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości podane zostały wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych, w której uczniowie naszego regionu również brali udział. W Finale centralnym tej Olimpiady uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie Łukasz Kołyga, Jakub Piskorz i Samuel Najda za pracę p.t. "E-przychodnia ortopedyczna, internetowy portal terapeutyczny" uzyskali III miejsce w Polsce, opiekunem pracy był Pan Janusz Suchocki, natomiast uczniowie Kamil Nowosad i Michał Włodarczuk za pracę "Projekt koncepcyjny systemu zarządzania przestrzenią parkingową na przykładzie zastosowania w Chełmie" otrzymali wyróżnienie, opiekunem pracy był Pan Henryk Łatka. Ucniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie w składzie: Arnold Habrowski, Iwona Barej i Marlena Kałoska za pracę p.t. "Zmiany liczebności a ekologia wodniczki (Acrocephalus paludicola) na chełmskich torfowiskach węglanowych" otrzymaki wyróżnienie, opiekunem pracy był Pan Paweł Łapiński. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II liceum Ogónokształcącego we Włodawie w skaładzie Wojciech Drzewiczuk, Paulina Pytka i Krystian Kuźmiński za pracę p.t. "System tworzenia archiwum teczek dla bezrobotnych w powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie" uzyskali wyróżnienie, opiekunem pracy był Pan Stanisław Kwaśniewicz.

Zdjęcia z Uroczystości dostępne są w zakładce Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości